Welkom op de pagina van Nut & Vermaak

Wat leuk dat u interesse heeft in onze harmonie! Als u dit gedeelte te zien krijgt, betekent dit dat u op de knop 'Inloggen' heeft geklikt. Leden en bestuursleden kunnen hier de gegevens invullen om in te loggen op het afgeschermde gedeelte van onze website.

Bent u geen lid of bestuurslid? Klik dan nogmaals op 'Inloggen' om deze ruimte weer te laten verdwijnen.

Veel plezier met het bezoek aan onze website!

Commissies

Commissies 2019-11-17T10:45:03+00:00

Activiteitencommissie

De naam van de activiteitencommissie zegt eigenlijk al waar zij voor staat: voor het organiseren van de activiteiten voor de vereniging. Zo organiseren zij onder andere het Nieuwjaarsconcert, het zomerconcert en de wijnactie.

Deze commissie is het brein achter goede initiatieven zoals samenwerkingen met andere verenigingen en de horeca of andere verenigingen en stichtingen binnen de Zundertse gemeenschap. Het is een commissie die veel hand en spandiensten voor onze vereniging verzet en welke onmisbaar is binnen de vereniging.

Muziekcommissie

De muziekcommissie bestaat uit een aantal fanatieke en enthousiaste leden van de vereniging, welke muziek uitzoeken voor het A-orkest. Samen met de dirigent wordt gekeken welke muziek en/of thema er voor een bepaald concert bespeeld kan worden. Ook worden verzoekjes van zowel leden als donateurs of sponsoren serieus in overweging genomen.

Op die wijze wordt muzikaal invulling gegeven aan de concerten.

Opleidingscommissie

De vereniging biedt een muziekopleiding aan. Hiervoor dient veel georganiseerd te worden, zoals het onderhouden van de contacten met de muziekleraren, het aansturen van de leerlingen en muziekleraren, de aanschaf van de lesboeken etcetera. Daarnaast is er door de opleidingscommissie ook een blokfluitgroep in het leven geroepen. Ook gaat de commissie ieder jaar langs de basisscholen om de leerlingen kennis te laten maken met het maken van muziek en met de harmonie. Kortom, deze commissie zorgt voor de toekomst van de vereniging.

PR Commissie

De PR commissie is in het leven geroepen om te zorgen dat er meer frequentie, meer structuur en meer uniformiteit in de wijze van berichtgeving naar de (Zundertse) gemeenschap ontstaat. Zo heeft de commissie een tijdsplan uitgezet voor de pr rondom concerten en evenementen, maar ook wordt er gebruik gemaakt van uniforme lay outs van posters en flyers. Op deze wijze hoopt de vereniging herkenbaarheid te bereiken.

Ook wordt er gebruik gemaakt van een Facebook-pagina. Op deze pagina worden flyers gedeeld, maar ook foto’s van repetities en andere evenementen van de vereniging. Door deze pagina, wordt er ook een andere (jonge) groep mensen bereikt.

Deze commissie ondersteunt waar het kan de andere commissies bij het uitdragen van informatie naar de donateurs, de vrienden en sponsoren, maar ook de families, vrienden en alle andere mensen die onze vereniging een warm hart toedraagt.

Sponsorcommissie

Iedere vereniging heeft een sponsorcommissie. In tijden dat de subsidies voor blaasorkesten teruglopen, is het van groot belang dat de verenigingen kunnen terugvallen op een gedegen sponsorbestand. Ook onze vereniging heeft om die reden een sponsorcommissie in het leven geroepen.

Op een vijftal wijzen wordt er getracht om de kas van de vereniging van inkomsten te voorzien. Zo wordt er jaarlijks een wijnactie gehouden in de decembermaand. Ook wordt er oud-ijzer ingezameld om te verkopen. Daarnaast wordt er iedere jaar een donateursroute gelopen door alle leden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om “Vriend van…” te worden of sponsor.